De diepere betekenis van Jezus van Nazareth

Ten tijde van de Creatie was het niet zeker dat deze schepping een lichtschepping zou worden. De dualiteit werd geschapen en de mens kreeg een vrije wil. De grote vraag was of de mens, die als evoluerend beginsel zo’n grote rol zou gaan spelen, zijn hogere kosmische identiteit wel zou herkennen. Om daarin behulpzaam te zijn werd een zeer hoog wezen van ver buiten de schepping uitgenodigd om als Gezondene op aarde te incarneren.

Deze Gezondene, Jezus van Nazareth, de Christus van het Vissentijdperk, droeg het hele scheppingsmysterie, het hele wezen van de Bron, in zich en mocht dit in fasen onthullen. Hij werd voor tweeduizend jaar de Christus van het Vissentijdperk. Hij zou, door het Christuszijn in zichzelf een steeds grotere waarde te geven, steeds diepere mystiek kunnen aarden. Door tweeduizend jaar lang in bewustzijn te groeien, zou Hij het Christuszijn tot ontwikkeling brengen en diteen universeel Christuszijn laten worden. Hij werd de Christus en bracht de Liefde, maar Hij zou de Christus worden die zowel de Liefde als de Eenheid zou gaan brengen. Daarvoor kreeg Hij tweeduizend jaar de tijd.

Het universele Christuszijn is in de materie gebracht

Hij is in de materie geïncarneerd om van daaruit het groeiproces in zijn Christuszijn aan te gaan en dit uiteindelijk op te laten gaan in de hoogste Geest van de schepping. Daardoor kon de Universele Christus opstaan en kon de Aquariusevolutie gaan stromen. In dit moment van de tijd staan we nu.

Tweeduizend jaar lang heeft Jezus van Nazareth niet slechts de mens begeleid, maar ook zichzelf, om het enorme groeiproces tot in de materiële sferen van het leven te kunnen volbrengen. Hij heeft het Christuszijn tot in de materie gebracht door zijn geboorte in de kribbe, maar ook door zijn enorme inzet en strijd de Vader tot in de materiële sferen van de schepping te brengen. Jezus van Nazareth heeft er dan ook voor gezorgd dat het Christuszijn in de materiële sferen van het leven zich enorm heeft ontwikkeld. De Christuskracht van nu is niet meer de Christuskracht van toen. Deze is veel omvattender geworden doordat de Vader en de Zoon één geworden zijn, vertegenwoordigd in de Universele Christus (ook wel de Avatar van Synthese, Ismael Emanuel). De Christus die zich aan ons presenteert via ons innerlijke weten, ons innerlijke kanaal.

Jezus van Nazareth fungeerde ook in de sferen als brug: Hij heeft de Geest Gods via de Liefde aan de materie gekoppeld. Daardoor kon het hogere via de liefde tot in de materie gaan stromen en konden de wetten van Liefde en Eenheid in de materie werkzaam worden. De wetten van oorzaak en gevolg konden daardoor overstegen worden.

Begeleider van de mens

Jezus had de taak zichzelf overbodig te maken en heeft inderdaad zijn taak reeds volbracht. Hij heeft de mens opgeleid om in zichzelf te ontdekken dat ook hij de Christus in zich draagt. Hij heeft tweeduizend jaar als brug naar het hogere leven gefunctioneerd en de mens opgeroepen om zelf die brug te willen zijn, om de poort naar het hogere leven te willen openen. Hij heeft zo de mens geïnspireerd zijn kosmische identiteit te herkennen en deze te integreren tot in de stof. Uit de evangeliën blijkt dat Jezus van Nazareth zijn discipelen onder de gewone mensen zocht. Hij verlevendigde in hen dat buitengewone bewustzijn dat sluimerend in hen aanwezig was. Hij deed dat door voor te leven hoe Hij zelf het goddelijk bewustzijn in de materie bracht. Hij onderwees hen dat ook zij de Bron van Leven in zich droegen.

Door de eeuwen heen heeft Hij de mens net zolang begeleid tot hij de moed vond om de Christuskracht in zichzelf te herkennen en zich zoveel waarde kon toekennen dat hij de weg in zichzelf aanging. Jezus heeft dan ook niet slechts twaalf discipelen geroepen, hij heeft de hele mensheid geroepen deze weg te gaan.

Aartsvader van de kosmische mens

Jezus van Nazareth is de aartsvader van de kosmische mens, de mens met zijn dertienvoudig bewustzijn. Hij draagt nu als de Universele Christus de verantwoordelijkheid over het leven. Hij deelt deze echter direct met de mens, want in de 'ashram' van de Universele Christus is voor de mens een loge geopend. Elk mens die door zijn ontwikkeld meesterschap tot deze hoogte stijgt, wordt uitgenodigd om in de Loge van de Universele Christus te gaan werken. Dit, om de Christuskracht, die nu al duizendvoudig is verdiept, in de materie te brengen. Hij wordt uitgenodigd om het hogere wezen van de schepping in de materie te gaan wekken.

Het was de taak van Jezus van Nazareth een brug te bouwen in de materie en haar rijp te maken voor de ontvangst van haar hogere wezen. De aardemens mocht een kosmisch mens worden om in de Loge van de Universele Christus het Christusbewustzijn op aarde te wekken. De brug is gebouwd en wordt elke dag breder en steviger. Niet in de laatste plaats dankzij de enorme liefde en inzet van Jezus van Nazareth.

Uit: Sonia, De opgaande lijn van evolutie

Bewerking tekst: Frieda Sophia Bos