Over het paradijs...

"Het paradijs is de ziel van de Schepper. Wij zijn dus uit zijn zielenwezen afkomstig. Vanuit zijn ziel heeft Hij vonkjes engel uitgezonden, stukjes van zichzelf. Wij zijn dus engelen, kleine stukjes Schepper. Als wij ervoor kiezen, krijgen wij ook de hoge lichtcoderingen mee en zal ons engel-zijn verdiept worden. Wij gaan naar verlichting. Een hogere laag van het paradijs wordt zichtbaar. Wij zullen steeds meer van de Schepper in onszelf herkennen en steeds meer van Hem op steeds diepere niveaus in het leven brengen. Uiteindelijk brengen we de Geest tot het Bestaan. Omdat de Schepper gekozen heeft het Bestaan in zijn zielenwezen op te nemen en wij stukjes van zijn zielenwezen zijn, dragen wij het Bestaan in ons en brengen we dat voor Hem tot diep in de materie.

Wij zijn de werkers en bouwen een nieuw paradijs in de materie. Wij bouwen het vernieuwde paradijs, wij leiden het leven door de zee. Wij brengen het leven naar het Bestaan, naar het eerste deel van zijn Utopia. Ik zie er nog twee gebieden bijkomen in de komende tijdperken.

Wij leiden het leven de poort van het Utopia binnen. Wij openen nu de poort van het Utopia al. De energie hiervan – de Sofia – stroomt naar de mens en het leven toe. Zo gaat de mens naar de mensen toe, zo worden de lichtboeien uitgezonden. Daarmee zal in de materie een nieuw paradijs ontstaan zonder de slang, zonder de verdichting, de appel. Wij gaan als werkers voor het leven het leven zijn richting, zijn kleur, geven. Vanuit de as, gericht op de Oneindigheid van het Leven, richten wij alle andere assen op hetzelfde doel."

Uit: Sonia, Cahier 4, Mens en wereld in hun kracht (niet meer te koop)

Bewerkt door: F. Sophia Bos