Bewust werken aan de diepere oorzaken van ziekte

In de Aquariusmystiek ligt een totaal vernieuwende ziekteleer besloten, waarin niet alleen op diep en concreet niveau ziekte wordt toegelicht, maar ook de mogelijke oplossing wordt aangereikt.

Veel ziekten en aandoeningen hebben een diepere spirituele oorzaak. Met de intrede van het Aquariustijdperk kunnen we meer dan ooit mogelijk was, deze achterliggende oorzaken transformeren en transmuteren. Zo kunnen we het zelfgenezend vermogen activeren en het herstel van een heel spectrum van ziekten en aandoeningen een enorm krachtige impuls geven. Denk hierbij aan kanker, hart-en vaatziekten, AIDS, ME, diabetes, whiplash, maar ook 'mentale' ziekten en gedragsstoornissen zoals ADHD, dyslexie, autisme, verslavingen, angststoornissen, etc. Dit zelfgenezend vermogen kun je activeren met eenvoudig aan te leren transformatiemethodieken uit de Aquariusmystiek.

Met ons dertienvoudige bewustzijn met onze dertien chakra's kunnen we dit zelfgenezend vermogen in onszelf activeren. We hebben daarmee een nieuw en ongelofelijk krachtig middel in onze handen gekregen om te helen, ons leven een sterke bewustwordingsimpuls te geven en weer meester over ons eigen lot te worden. 

Zelf aan de slag?

Sonia Bos heeft voor een groot aantal ziekten en aandoeningen de diepere spirituele oorzaken toegelicht. In het cursussen-en workshopaanbod van de Aquarius Academie bieden we u regelmatig thematische workshops aan waarin we een toelichting geven en direct aan de slag gaan met het transformeren van deze oorzaken.

We verwijzen naar de disclaimer op deze website.