Bewust werken aan je eigen bewustwording

De Vissentijdperk-literatuur over bewustwording is al lang niet meer toereikend. In de Aquariusmystiek wordt een vernieuwende visie over bewustwording en inwijding aangereikt, die van toepassing is in het Aquariustijdperk. Een visie, die gebaseerd is op Liefde en Eenheid en die synchroon loopt met de in de Aquariusblauwdruk bekrachtigde wetten van Liefde en Eenheid. 

Deze universele weg van bewustwording gaat uit van de symbiose van mens en God. We hebben een goddelijke oorsprong en ieder van ons is op weg zijn God-zijn te herkennen en te ontwikkelen. Hij zal daardoor de Geest in de materie brengen. De mens is een bewustmakende cel van het leven, die behoort tot het zelfgenezend vermogen van het leven. 

De universele weg van bewustwording kent in het kort vier stappen:

1. Onderkennen van je eigen goddelijkheid: heling van je eigenwaarde

Deze universele leer over bewustwording herwaardeert ons als mens. Wij zijn niet falende wezens die alles in de materie afbreken. Nee, wij zijn het wezen dat ons menszijn via onze bewustwordings- en inwijdingsweg kunnen omvormen tot een God-zijn. Van daaruit kunnen we goddelijke verantwoordelijkheden in het leven dragen. 

Als je je diepste zelfrespect wilt vinden, is het goed te beseffen dat je allereerst jezelf een plekje hier op aarde moet gunnen en je eigen individualiteit moet aanvaarden. Van daaruit kan je dit verbinden met de hoogste goddelijke waarde van jouw geest. Pas dan zult je echt tot je recht komen. 

Dit is de weg van positieve groei naar een steeds groter wordend meesterschap dat tot ons God-zijn leidt. Niet het ‘Ik ben slecht’, maar ‘Ik ben goed, ja zelfs God’, wordt dan je motto.

(Leestip over het bovenstaande: Sonia. 'Houden van mijzelf en het leven'.)

2. Van onmacht naar kracht

De weg van devotie en lijdzaam afwachten ligt achter ons. De moeizame weg van het uitlijden van ons karma eveneens. De mens is ‘de schepper van zijn lot’. We zullen grote verantwoordelijkheden mogen dragen en onze onmacht wordt omgezet in ‘kracht’. We leren onze geestelijke vermogens te benutten vanuit ons kosmisch menszijn en de verantwoordelijkheden die daarbij horen, te dragen.

We zullen kracht vinden, niet vanuit het steeds maar krachtig neerzetten van onze wil, maar door het in proporties brengen van onze persoonlijkheid. Door het synchroniseren van onze wil met de goddelijke wil.

3. De weg van vrijheid, vreugde en vervulling

In ons innerlijk vinden we vreugde, vrijheid van geest en vervulling. Dit vinden we niet meer in de materie, ons stoffelijk leven. Vrijheid en vreugde vinden we door te leven vanuit de wetten van Liefde en Eenheid en niet meer door het gebukt gaan onder de wetten van oorzaak en gevolg (karma). Vrijheid is het karmische juk van jezelf aftillen. We zullen steeds meer gaan ervaren hoe vervullend en liefdevol het leven kan zijn.

4. Overgave, universeel vertrouwen en werkerschap

De universele weg van bewustwording en inwijding eindigt door een totale overgave in een universeel vertrouwen. Wij zullen ons dan volledig veilig voelen in het leven. De onrust, controle en angst van voorheen worden losgelaten en we komen aan in ons Zijn. De mens zal dan niet meer voor verrassingen komen te staan. We mogen onze weg gaan zoals die in onze blauwdruk is neergelegd.

Uiteindelijk mogen wij tot een totale overgave aan de Schepper komen en een werker voor het Leven worden. Het ‘ik’ zal volledig ten dienste staan van het leven. Niet vanuit een devotie maar vanuit een actief werkerschap. Dit kan zich uiten op een hele concrete en stoffelijke manier.

Zo zullen we aan onze hoogste opdracht vorm kunnen gaan geven. Niet alleen voor ons huidige leven maar behorend bij de unieke blauwdruk van ons hele wezen.

Een aantal leestips over het bovenstaande zijn de volgende boekentitels: 'Op weg naar verlichting', 'De genezer in het Aquariustijdperk', 'De mens in het Aquariustijdperk'.