Bewust werken aan persoonlijke problematiek

In het leven zijn we op doorreis. We zijn altijd onderweg, altijd in beweging. Naast positieve ervaringen worden velen van ons tijdens ons leven met pijnlijke en moeilijke gebeurtenissen geconfronteerd. Ziekte, verlies, problematische relaties, etc. veroorzaken stress en verdriet. Vanuit een stoffelijke blik zijn deze gebeurtenissen niet altijd te begrijpen en soms lijkt het leven zelfs uitzichtloos. Maar als we dieper gaan kijken en daarmee op een gegeven moment aan de slag durven te gaan, openen zich vaak weer nieuwe deuren.

Om verlichting te brengen in pijnlijke levensprocessen of weer rust te kunnen vinden, is het noodzakelijk te ankeren in de basis die in ons is: het Zijn, de Absolute Stilte. Zijn we hier op aarde niet goed geankerd, dan komen we in de greep van de dualiteit en wordt ons leven snel een chaos en gevuld met lijden. Daarnaast hebben we vaak behoefte om naar de diepere spirituele oorzaak achter deze processen te zoeken.

Inzichten en oplossingen aangereikt vanuit de Aquariusmystiek

Het Aquariustijdperk zet ons aan tot een versneld bewustwordingsproces en we krijgen de keuze om bewust te worden op een geheel nieuwe wijze. Vanuit de Aquariusmystiek worden ons nieuwe inzichten en oplossingen aangereikt. In principe kan elk levensproces of probleem vanuit dat perspectief verklaard of verlicht worden. De Aquariusmystiek helpt je op weg in zelfinzicht, het begrijpen van jouw levensopdracht en hoe dit verbonden is met de essentie van wie jij bent.

Door het zelfgenezend vermogen van het leven in onszelf te activeren en tegelijkertijd onze bewustwording op de Aquariuswijze ter hand te gaan nemen kunnen we de liefde die in het leven besloten ligt, ontmoeten. Door ons te verbinden met de scheppingskracht, o.a. door het transformeren van ons karma, kunnen we ons leven lichter maken en het laten zijn zoals het is bedoeld.

Verschillende levensthema's komen aan de orde in de (thema)workshops, cursussen en meditaties. Ook gaan we aan de slag met verschillende levensthema's in onze activiteiten in het land.