Bewust werken voor de samenleving

"Als we vandaag nog beginnen met transformeren, dan is morgen de pijn in de wereld toch een stukje minder." (Sonia)

De wereld is gigantisch in beweging. De samenleving staat op zijn kop: economische crisis, geweld, terreur, armoede, milieurampen, etc. Een lijst die eindeloos aangevuld kan worden. Op het eerste gezicht zouden we kunnen denken dat we in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen en dat wij niet wezenlijk bij kunnen dragen aan een oplossing. Niets is minder waar. De Aquariusmystiek heeft hier een heldere visie op.

De Aquariuszuivering

Het lijden in onze samenleving en in de wereld heeft te maken met een uitwerking van de kosmische energieën van dit nieuwe tijdperk. Dit wordt de Aquariuszuivering genoemd. Het uitwerken van de oude energie van het Vissentijdperk waardoor er nog heel veel karma opgeruimd dient te worden. De Aquariusenergieën en de wetten van Liefde en Eenheid willen zich namelijk vestigen en drijven als het ware de Vissentijdperkenergieën uit het Leven: de wetten van Karma (oorzaak en gevolg). Het negatieve karma dat in de loop van de tijd is opgebouwd moet wel worden opgeruimd. Het karma gaat helaas op dit moment daar naartoe waar de aanzuigingskracht van karma het grootst is: daar waar het bewustzijn het laagst is. Dit veroorzaakt voor velen nog een groot lijden.

Wat we nu zien in de wereld is een ompoling die ons in verwarring brengt. De invloed van het Vissentijdperk zal nog enige tijd voelbaar blijven; anders zouden we onze houvast kunnen verliezen. Maar de Aquariusblauwdruk laat ons steeds krachtiger van binnen voelen waar we heen moeten gaan.

De roep om verandering vanuit de samenleving

Dit uit zich o.a. in een roep vanuit de samenleving om verandering. Als antwoord op deze roep worden op allerlei gebieden in onze samenleving (noodgedwongen) nieuwe initiatieven ontwikkeld. De Aquariusenergieën maken dat we in beweging komen. Initiatieven die betrekking hebben op het milieu, economie, technologie, vrede, nieuwe bestuursvormen, gelijkwaardigheid binnen de samenleving, etc. Door de invloed van de Aquariusenergieën worden we op veel manieren geroepen om te kiezen voor het nieuwe: van 'ik' naar 'wij'. Van leven vanuit ons ego naar leven vanuit ons hart.

Het nieuwe gereedschap van Aquarius: de Geest

De Aquariusenergieën geven ons een unieke kans om onze speciale rol in de evolutie vorm te kunnen geven. Als mens dragen we een hele belangrijke verantwoordelijkheid voor de evolutie. Over de speciale rol van de mens heeft Sonia Bos veel gezegd. Zij noemt de mens zelfs 'het evoluerende beginsel van de schepping'. We zijn geen consumenten van het leven, maar deelnemer, ja zelfs beheerder! Naast onze stoffelijke inzet voor een betere wereld, dichtbij of verder van huis, hebben we een belangrijk nieuw gereedschap gekregen om het lijden om ons heen te helpen verlichten: namelijk onze geest.

Benutten van de scheppingskracht

Via onze geest kunnen we toegang krijgen tot de scheppingskracht en deze inzetten om het lijden om ons heen te verlichten. De scheppingskracht is als het ware vertaald in de beeltenis van Universele Symbolen die elk hun werkveld kennen. Via je geest kan je je medemens, de wereld en zelfs alle levensvormen bijstaan op hun bewustwordingsreis. Het leven lichter maken door het transformeren van karma, of zelfs het herscheppen van situaties. We kunnen zo onze medemens, de wereld en het leven zelf hiermee een grote dienst bewijzen en uiting geven aan onze werkelijke taak op aarde.

Zo kan je bijvoorbeeld werken met de scheppingskracht die besloten ligt in de Witte Roos, een Universeel Symbool.

Wil je meer lezen over werkerschap? Leestip: Sonia, 'De mens in het Aquariustijdperk'. En: Sonia. 'Het kosmisch perspectief van de mens'.