Cursus Kom in je Kracht!

Deze cursus is exclusief door Stichting Sofia/Aquarius Academie ontwikkeld en een praktische uitwerking van het gedachtegoed van o.a. de dertien chakra's, je dertien lichtwezens enm de belichting van alle aspecten van ons bewustzijn waarin we nog niet in onze volledige kracht kunnen komen. Tijdens deze cursussen gaan we alle potenties van ons dertienvoudige kosmisch menszijn belichten en direct activeren.

Deze cursus bestaat uit:

Deel 1: Heel je 13 lichtwezens en open je kosmisch menszijn (2 dagen). Klik hier voor eerstvolgende cursusdata.

Deel 2: Overwin je Oertrauma's en hercreeer je levenslot (2 dagen). Klik hier voor de eerstvolgende cursusdata.

Deel 1: Heel je 13 lichtwezens en open je kosmisch menszijn

In deze bijzondere cursus ga je ervaren hoe je door het aarden van de 13 delen van je eigen bewustzijn weer, of nog meer, in je kracht komt. 

Herken je dit?

Je ervaart twijfels over het doel van je leven en hoe dit tot nu toe verloopt? Voel je je vaak somber, vermoeid of leeg zonder dat je er echt uitkomt? Heb je het gevoel dat je weliswaar hard aan jezelf werkt maar er steeds niet bij kunt? Of misschien wil je een beter contact met je lichaam en ervaren wie je nu werkelijk bent? Je wilt de volgende stap gaan zetten, maar je weet niet hoe?

De 13 delen van je bewustzijn

Het bovenstaande heeft meestal te maken met het feit dat je weinig tot geen contact hebt met alle 13 delen van je eigen bewustzijn: jouw eigen lichtwezens. Dit gegeven is voor de meesten onbekend. Hierdoor kun je eindeloos zonder enige vorm van doorbraak naar oplossingen blijven zoeken. Door je lichtwezens te gaan aarden ga je grote sprongen maken. Dit omdat je weer gaat functioneren vanuit de heelheid die jij oorspronkelijk bent. Zo krijg je diep inzicht, wordt je intuïtie sterker en kom je in je kracht. Ook kunnen door de aarding van je lichtwezens je eventuele lichamelijke klachten afnemen.

De volgende stap: aarding van je 13 lichtwezens en meer....

In twee dagen (met een tussentijd van 2-3 weken) word je d.m.v. diverse meditatie-healingsessies begeleid met het aarden van al jouw lichtwezens. Tevens gaan we heling brengen voor de problematiek die ten grondslag ligt aan het contactverlies met je lichtwezens. Bovendien krijg je in deze twee dagen een toelichting op de betekenis van de 13 lichtwezens en waar ze voor staan. Tenslotte krijg je de instrumenten aangereikt om jezelf te blijven ondersteunen in dit stuk.

De dagen bestaan uit krachtige meditatie-healingsessie waarin jij onder begeleiding je lichtwezens gaat aarden en je karmische velden neutraliseren/transformeren. Verder bestaan de bijeenkomsten uit toelichting van de werking van je lichtwezens, je dertienvoudige bewustzijn vanuit de visie van de Aquariusmystiek. Er is ook genoeg ruimte voor vragen en het delen van ervaringen.

Deel 2: Overwin je Oertrauma's

In deel 2 van de cursus ‘Kom in je Kracht!’ gaan we aan de slag met een belangrijk thema dat onze heelheid kan ondermijnen en ons kan ontkrachten: namelijk dat van onze oertrauma’s.

Oertrauma's ontkrachten ons

Oertrauma’s zijn trauma’s die de mens heeft opgelopen bij de aanvang van zijn 3D-incarnatiecyclus, bij het verlaten van de Bron. Deze oertrauma’s kunnen ons belemmeren, ontkrachten en ons zelfs in een getraumatiseerde staat houden. Er bestaan diverse oertrauma’s, namelijk oerangst, oerheimwee, oerwoede of diepe gevoelens van zelfafwijzing. Onopgeloste oertrauma’s zijn voor de meeste mensen in meer of mindere mate bewust voelbaar in hun dagelijkse emoties, maar de oorzaak wordt als zodanig niet vaak herkend.

Onopgeloste oertrauma’s kunnen telkens opnieuw negatieve situaties, denkpatronen, eindeloos herhalende thema's en zelfs nieuwe trauma’s in ons leven creëren. Oertrauma’s kunnen zich ook manifesteren als gevoelens en emoties die niet als zodanig te zijn koppelen aan gebeurtenissen in het huidige leven. Hierdoor kunnen we ons belemmerd, angstig, onzeker of depressief voelen, zonder dat je er echt de vinger op kunt leggen. Dit kan ons weerhouden ons leven werkelijk te omarmen, ons gelukkig te voelen en onze levensopdracht vorm te geven. Een vicieuze cirkel ontstaat zonder enige vorm van doorbraak, ook niet via de reguliere benadering.

Dit komt omdat onopgeloste oertrauma’s alleen daadwerkelijk geneutraliseerd kunnen worden in onze eigen akasha. Daar heeft de mens de kracht van zijn eigen bewustzijn bij nodig. Daar waar hij zich verbindt met de schepping, met zijn onbevlekte oorsprong in de Bron. Het is voor elk mens weggelegd hier vrij van te mogen komen.

De tijd van eindeloos bewust worden door lijden is voorbij en het is ons gegeven een vreugdevol leven te leiden, waarin moeiteloosheid en overvloed mogen zijn. We mogen begrijpen wie we zijn en onze missie op aarde uitvoeren, in wat voor vorm dan ook. We hebben nu de instrumenten in handen gekregen om onze lijdenspatronen te doorbreken en deze oertrauma’s in onze akasha’s te neutraliseren. Deze instrumenten (het hanteren van de scheppingskracht) mogen we gebruiken voor het oplossen van onze (oer)trauma’s en het verlevendigen van onze levensopdracht (dit laatste wordt in het derde deel van deze cursus behandeld).

De diverse oertrauma's belicht en geneutraliseerd

In dit deel van de cursus gaan we licht werpen op de verschillende typen oertrauma’s en hoe deze zich kunnen manifesteren in ons huidige leven. Maar bovenal ga je de oertrauma’s direct ontwortelen uit je akasha’s en neutraliseren. Dit zal ook direct zijn weerslag hebben op hoe eventuele huidige trauma’s beleefd worden en op eventuele diep gewortelde negatieve denkpatronen over jezelf en het leven. Het zal je helpen inzicht te krijgen in en je te bevrijden van de emoties die je belemmeren. In deze cursus reik ik je eenvoudige maar krachtige instrumenten aan waarmee je jezelf in de toekomst kunt blijven ondersteunen.

Overwin je (oer)trauma’s en word een (nog) vrijer en krachtiger mens.

Cursus Kom in je Kracht! Deel 3: Verlevendig je levensopdracht

Details volgen nog.