In deze cursus leer je diverse toepassingen van onze scheppende vermogens, nl. Transformatie, Transmutatie/Hercreatie en Creatie, zoals deze zijn ontvangen door mystica Sonia Bos vanuit de Akasha. Je kunt deze methodiek toepassen voor jezelf, de ander, de wereld en zelfs het Leven! Deze cursus gaat in op ons dertienvoudig bewustzijn, de drie scheppende vermogens, wat je met deze vermogens mag en kan doen. Na de cursus kan je er direct mee werken.