Therapeutische toepassingen van de Sofia Healing

De Aquarius Academie zal in de loop van de tijd modules gaan aanbieden waar je als therapeut of begeleider van mensen (bijvoorbeeld als begeleider van meditatiegroepen) kennis van kunt nemen. We gaan op een praktische wijze werken met de kennis en inzichten van de Aquariusmystiek en de behandelmethodes die daaruit voortvloeien (de diverse toepassingen van de Sofia Healing).

Na afronding van een module ontvang je een certificaat. Voor praktijkhoudende therapeuten/begeleiders die alle modules hebben afgerond, zal in de toekomst de mogelijkheid worden geboden te worden opgenomen in een online therapeutenregister op deze website. Op deze wijze kan de zoeker direct een therapeut vinden in zijn/haar regio.

Houd de Agenda hiervoor in de gaten of schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen.