Disclaimer/Copyright/Commercieel gebruik

Disclaimer

Het toepassen, uitdragen of overnemen van (gedeeltes van) dit werk of deze methodiek geschiedt voor eigen risico. Stichting Sofia/Aquarius Academie/Uitgeverij De Gouden Kroon of verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. De toepassing van de in dit werk of deze methodiek aanbevolen werkmethoden garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van de reguliere behandelwijze.

Auteursrechten/Copyright

Het werk van Sonia Bos valt onder de auteurswet. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de publicaties/materialen van Sonia Bos/Stichting Sofia/Uitgeverij De Gouden Kroon/Aquarius Academie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet (bv publicaties op websites) of op andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting/Uitgever/Academie. Het is niet toegestaan de publicaties/materialen of bewerkingen hiervan te verveelvoudigen, openbaar te maken en te gebruiken tijdens lezingen/workshops/cursussen, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is gekregen van de Stichting/Uitgeverij/Academie (zie ook 'Commercieel gebruik'). Bronvermelding (bv op websites) gaarne op deze wijze: 'Sonia Bos. www.aquariusacademie.nl' (met werkende hyperlink). Met een correcte bronvermelding ondersteunt u dit en uw werk.

Standpunt commercieel gebruik

Stichting Sofia wil eenieder die op particuliere basis kennis wil nemen van de Aquariusmystiek en de Sofia Healing daarin van harte aanmoedigen. Echter, het werk van Sonia Bos is beschermd en door haar zelf exclusief ondergebracht bij Stichting Sofia/Uitgeverij De Gouden Kroon/Aquarius Academie. Sonia Bos heeft 25 jaar lang onbezoldigd de Aquariusmystiek ontvangen en vormgegeven en het ondergebracht bij de door haar opgerichte Stichting Sofia en uitgeverij De Gouden Kroon. Dit met de bedoeling dat dit werk verder verspreid mag worden door de stichting. Deze doet dit op non-profit basis, met toegankelijke prijzen voor de door haar uitgegeven boeken en gegeven cursussen. Stichting Sofia investeert dagelijks op geldelijke en op niet-geldelijke wijze in het (verder) ontwikkelen van dit gedachtegoed, waardoor het voor eenieder toegankelijk kan blijven (denk aan de inzet van vrijwilligers en de kosten van een website/webwinkel, IT, kantoorruimte, kantoorkosten, etc.).

Echter, er wordt in toenemende mate door derden op commerciële wijze gebruik gemaakt van de door Sonia Bos ontwikkelde materie. Hiermee wordt bedoeld het verwerven van inkomsten in de vorm van het aanbieden van workshops, cursussen, groepswerk, het schrijven van boeken en grootschalige therapeutische toepassing in een praktijk, etc. met concepten uit de Aquariusmystiek/Sofia Healing™, zoals Transformatie, Transmutatie/Hercreatie, Creatie, Dertien Chakra's, Universele Symbolen, etc. Wij geloven vooral in partnerschap en een gelijkwaardige energetische uitwisseling. Echter, niet alle toepassingen/bewerkingen/wijze van presenteren door derden worden door Stichting Sofia ondersteund en hebben mogelijk zelfs een potentiële negatieve impact op de verspreiding van en de reputatie van dit gedachtegoed als geheel. 

Bovendien wordt het gebruik of commerciële toepassing van deze materie zeer regelmatig gedaan zonder enige verwijzing en krediet aan de originele bron te geven (www.aquariusacademie.nl). Of dit wordt op zodanige wijze gedaan dat de originele bron niet te herleiden valt of teniet wordt gedaan. Hierdoor wordt op de lange termijn het werk dat Sonia Bos wilde verspreiden ontoegankelijk gemaakt en uiteindelijk zal het financieel voor Stichting Sofia niet meer haalbaar zijn dit werk te verspreiden.

We vinden het van belang dat voor mensen die kennis willen nemen van deze materie zelf kunnen onderzoeken waar de bron van de materie te vinden is en verder van daaruit kunnen besluiten hoe zij hun zoektocht daarin verder willen vervolgen.

Door deze ontwikkelingen heeft Stichting Sofia genoodzaakt hierover een standpunt in te nemen.

Het commercieel gebruik van deze materie door privépersonen, praktijken, stichtingen, bedrijven etc. zijn gebonden aan richtlijnen. Hiermee wordt bedoeld het verwerven van inkomsten in de vorm van het aanbieden van workshops, cursussen, groepswerk, het schrijven van boeken en grootschalige therapeutische toepassing in een praktijk, etc. Voor voorgenoemde doelgroepen die wensen te werken of te publiceren met concepten uit de Aquariusmystiek/Sofia Healing™, zoals Transformatie, Transmutatie/Hercreatie, Creatie, Dertien Chakra's, Universele Symbolen, etc. bestaan er richtlijnen over gebruik van materiaal en bronvermeldingen. U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting Sofia/Aquarius Academie.

Wellicht past uw aanbod/werkwijze bij het gedachtegoed van Stichting Sofia/Aquarius Academie en is het interessant voor anderen om hier kennis van te nemen. U bent welkom hiervoor contact met ons op te nemen.