Doneren/Steun het werk

Donaties

Uw gift om dit werk te kunnen verbreiden is zeer welkom. Stichting Sofia heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van de inkomsten uit haar niet-commerciële activiteiten en giften.

Stichting Sofia is officieel erkend als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Dit houdt onder meer in dat giften aan ons gedaan mogen worden afgetrokken op het aangiftebiljet inkomstenbelasting. Uiteraard gelden de daarvoor door de belastingdienst opgestelde regels. U kunt een eenmalige gift doen of meerdere jaren (het laatste is bij vijf jaar of langer volledig aftrekbaar).

U kunt Stichting Sofia tot erfgenaam benoemen in uw testament. Ook kunt u haar begunstigen met een legaat of een schenking. Omdat Stichting Sofia bovengenoemde officiële erkenning heeft, komt het maximale deel van uw schenking beschikbaar voor het werk van de Stichting.

U kunt hiervoor rechtsstreeks contact opnemen met het bestuur via secretariaat AT aquariusacademie DOT nl.

Bankgegevens

NL53 INGB 0009 0261 77 t.n.v. Stichting Sofia.

 

Beleidsplan

Lees hier ons beleidsplan voor de periode 2018-2010.

 

Financiële positie/Jaarcijfers

Hier kunt u de meest recente (2017) jaarcijfers raadplegen.

Raadpleeg hier tevens de jaarcijfers van de jaren:

2016

2015

2014