Doneren/Steun het werk

Donaties

Uw gift om dit werk te kunnen verbreiden is zeer welkom. Stichting Sofia heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van de inkomsten uit haar niet-commerciële activiteiten en giften.

Stichting Sofia is officieel erkend als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Dit houdt onder meer in dat giften aan ons gedaan mogen worden afgetrokken op het aangiftebiljet inkomstenbelasting. Uiteraard gelden de daarvoor door de belastingdienst opgestelde regels.

Ook kunt u een gift in de vorm van een lijfrente (minimaal 5 jaar) doen. In dat geval is het door u betaalde bedrag volledig aftrekbaar. Deze lijfrente moet dan wel notarieel vastgelegd worden, hetgeen wij graag voor u verzorgen. Vanwege de hieraan verbonden kosten dient de gift dan wel minimaal € 250 per jaar te bedragen.

U kunt Stichting Sofia tot erfgenaam benoemen in uw testament. Ook kunt u haar begunstigen met een legaat of een schenking. Omdat Stichting Sofia bovengenoemde officiële erkenning heeft, komt het maximale deel van uw schenking beschikbaar voor het werk van de Stichting.

U kunt hiervoor rechtsstreeks contact opnemen met het bestuur via secretariaat AT aquariusacademie DOT nl.

Bankgegevens

NL53 INGB 0009 0261 77 t.n.v. Stichting Sofia.

Jaarcijfers

Hier kunt u de meest recente jaarcijfers raadplegen.