Sonia Bos - haar levensweg

Sonia's levensweg (15 oktober 1946 - 11 januari 2009)

Toen Sonia in 1946 geboren werd, wees niets erop dat zij paranormaal begaafd was of in de toekomst een mystica zou worden. Van een vrouw met een normaal leven, werd zij een mystica die in de diepste levensmysterieën van het Aquariustijdperk mocht schouwen en optekenen vanuit de Akasha.

Sonia werd geboren in een gewoon gezin en werd met liefde en zorg omringd. Ze trouwde jong en was op vierentwintigjarige leeftijd moeder van een zoon en een dochter.

Door een lange weg van ziekte in haar prille gezin werd Sonia op jonge leeftijd geconfronteerd met de vele emoties rond lijden. Het maakte in haar een zoektocht wakker naar het waarom en de rechtvaardigheid van het leven.

Eerst zocht ze dit in de denkbeelden van de Nederlands Hervormde kerk, maar later ontdekte zij de leer van karma en reïncarnatie, waardoor het leven voor haar meer aan rechtvaardigheid won. Ook leerde zij mediteren. Daardoor kwam ze tot aanvaarding naar de gebeurtenissen in haar leven. Door te mediteren ontwikkelden ook haar paranormale gaven zich, welke zich later tot mystieke gaven ontwikkelden. Ze besefte dat de waarheid en de liefde van het leven in èlk mens aanwezig is en dat hij deze door meditatie zelf zou kunnen ontsluiten. 

Op zoek naar de innerlijke meester

Dag in, dag uit mediteerde Sonia waarin ze innerlijk steeds vroeg: 'Leer mij hoe ik werken mag.' Op een dag, trok er ineens een zeer intense aanraking door haar heen, terwijl zij innerlijk hoorde: 'Als je Mij door je heen laat werken, wordt je kleine stompje kaars een immens licht!'

Het kleine stompje kaars in de kandelaar, dat reeds aan het uitdoven was, verspreidde opeens een enorm licht dat de hele kamer vulde. Zij opende verschrikt haar ogen, doofde het kleine stompje kaars dat zoveel licht verspreidde en stak direct een nieuwe aan. Ze begon te twijfelen aan wat zij had ervaren. Hetzelfde fenomeen herhaalde zich, maar ditmaal met de nieuw aangestoken kaars. Weer hoorde ze de woorden: ‘Als je Mij door je heen laat werken, wordt je kleine stompje kaars een immens licht’.

Een gerichte spirituele opleiding begint 

Vanaf die dag verliep haar spirituele ontwikkeling heel snel, waaronder haar gave tot genezing. Ze opende een praktijk als magnetiseur. Daarnaast mocht zij geïnspireerd gaan spreken en leerde in voorgaande en toekomstige levens te kijken. En heel langzaam opende zich de poort naar de Akasha van het Leven, waar zij in de universele waarheid van het leven mocht leren schouwen. Daardoor zou ze zich als een mystica gaan ontpoppen.

Gaande op deze weg leerde Sonia langzaam haar gehechtheid aan haar paranormale gaven los te laten. Zij begreep dat haar gaven slechts bedoeld waren als werktuigen waarmee haar universele leiding (de Christus, later de Schepper) met haar kon communiceren en waarlangs mystieke kennis vanuit de Akasha van het Leven diep in haarzelf kon worden overgedragen. Inmiddels was haar praktijk als magnetiseur flink uitgegroeid. Zij was van een magnetiseur, een paranormale genezer zelfs een spirituele genezer geworden. Door haar toegang tot de Akasha begon haar genezend werk steeds universeler, zelfs holistisch, te worden.

Genezen via de Christuskracht

Tijdens haar werk als (spiritueel) genezeres legde Sonia het verband tussen ziek zijn en bewust worden. Ziekte zag zij als een wegwijzer op de bewustwordingsweg. Zij trachtte in de mens de eigen verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en voor zijn leven te stimuleren en begeleidde hem om zijn zelfwerkzaamheid te vergroten. Haar visie was: niet ‘ik’ genees, maar wat door mij heen werkt (de Christus) heft de blokkades op, waardoor de mens zichzelf genezen kan.

De Christuskracht, het zelfgenezende vermogen van het leven, is elk mens behulpzaam bij het opheffen van zijn blokkades. Zonder deze blokkades kan hij dan weer een stapje verder komen op de bewustwordingsweg en kan hij zichzelf genezen. Genezing is gebaseerd op meer bewust worden, meer contact maken met de innerlijke Levensbron, van waaruit de Christuskracht of de kracht van de Schepper de heelwording in de mens kan laten plaatsvinden.

Naarmate Sonia’s bewustzijn groeide, kon ze vanuit de Christus in haarzelf als een werker voor het leven genezend aanwezig te zijn in alles wat leeft. In deze manier van werken werd zij door haar innerlijke leiding gedegen getraind. Steeds weer werd ze verder geïnspireerd en werd ze gestimuleerd met de inspiratie naar buiten te treden om de bewust geworden mens op te roepen om voor het leven te gaan werken. Zo ontstond langzamerhand een universele leer (de Aquariusmystiek), waarin werd uitgelegd hoe de mens zichzelf, zijn maatschappij, het leven, de aarde en elke levensvorm in de schepping genezen kan. De mens werd tot nieuwe universele taken geroepen, waarbij zijn scheppende vermogens, die zich met het inzetten van het Aquariustijdperk begonnen te ontwikkelen, centraal kwamen te staan.

Uiteindelijk besloot Sonia zich nog uitsluitend te richten op het naar buiten brengen van de Aquariusmystiek. Zij sloot haar praktijk en begon aan haar levenswerk.