Van genezeres naar mystica: het onstaan van de Aquariusmystiek

Het ontstaan van de Aquariusmystiek

Het begon tot Sonia door te dringen dat al haar werk in het teken stond van de grote vernieuwingen die het Aquariustijdperk het leven zou brengen. Het drong langzaam tot haar door dat het niet haar hoogste levensdoel was een nieuwe universele leer omtrent genezing te funderen, maar dat dit werk onderdeel was van het opbouwen, bekrachtigen en verklaren van de blauwdruk van het met rasse schreden naderende Aquariustijdperk.

De opbouw van de Aquariusblauwdruk (1985-1992)

Als mystica is Sonia zeven jaar lang betrokken geweest bij het helpen opbouwen van de Aquariusblauwdruk in de sferen. In die periode gaf zij vierentwintig via haar mystieke verbinding geïnspireerde cursussen vorm. Hierin mocht zij wat in de sferen opgebouwd werd, aan de mens verklaren. Zo maakte zij hem deelgenoot van wat er met de mensheid, de aarde en de schepping aan het gebeuren was. Daarnaast werden de nieuwe mogelijkheden die de Aquariusblauwdruk aan de mens zou vrijgeven benoemd en reeds tot een eerste werkzaamheid geroepen.

Door dit werk werd de mens bewust gemaakt van zijn nieuwe scheppende vermogens. In 1989 onderging hij een grote bewustzijnsmutatie, waardoor deze vermogens voor hem ontsloten werden en langzaam tot werkzaamheid konden worden gebracht. De mens werd de kosmische mens, die een dertienvoudig bewustzijn kreeg, waarmee zijn scheppende vermogens tot expressie konden worden gebracht. Ze kreeg inspiratie over de nieuwe Aquariuschakra's (de Dertien Chakra's). Zo werd in deze periode de Aquariusblauwdruk in de sferen opgebouwd, ontstond de kosmische mens en werd het eerste begin van de nieuwe mystiek voor de aquariusmens neergelegd. 

De bekrachtiging van de Aquariusblauwdruk (1994-2000)

Van 1994-2000 was Sonia betrokken bij de bekrachtiging van de reeds in de sferen opgebouwde Aquariusblauwdruk. Steeds weer als door een inwijdende wereldimpuls een stukje van de Aquariusblauwdruk bekrachtigd mocht worden, werd zij geïnspireerd een themadag of een lezing te organiseren. Daarmee werden de mensen opgeroepen die deze impuls voor de wereld mochten opvangen, transformeren en aarden. 

Op deze dagen functioneerde Sonia als kanaal, dat onder universele leiding samen met de aanwezigen de wereldimpulsen mocht helpen vormgeven in de stof. Zo werd de blauwdruk stukje bij beetje bekrachtigd en in de stof gebracht. In dit proces mocht Sonia door in de Akasha van het Leven te schouwen de grote Aquariusvernieuwingen beschrijven, die daardoor werden opgetekend. Zo kregen de aanwezigen een goed inzicht in wat deze impuls in het leven zou gaan veranderen en kon de mens bewust voor deze vernieuwing kiezen. Op deze wijze koos hij dus ook bewust om de Aquariusbekrachtigingen in de materie te aarden.

In de zeven jaar waarin de Aquariusblauwdruk bekrachtigd werd, werd ook de nieuwe, basismystiek van het Aquariustijdperk opgetekend en werd de mensheid verwittigd van wat de Aquariusvernieuwingen zouden brengen. Zo werd een schat van nieuwe mystiek opgetekend, die beetje bij beetje bestudeerd kan worden en die elk mens door middel van eigen inspiratie in zijn leven kan vormgeven. 

Vanaf 2000: mystiek van de openbaringen

Nadat het Aquariustijdperk was ingeluid, werd gemeld dat het tijdperk van de openbaringen was begonnen. Sonia begreep dat zij nu de mystiek zou gaan optekenen waaruit het mechanisme van de openbaring van de Christus en de Schepper door de mens begrepen kon worden. Doordat zij de mens al geruime tijd als een scheppend instrument had weergegeven, was het slechts een kleine stap om hem ook als het wezen te zien dat via zijn dertienvoudig kosmisch bewustzijn de Levensbron zou gaan doorstralen (openbaren). Zij mocht een mensbeeld schetsen waarin de mens, door zijn vermogen de Christus en de Schepper te openbaren, zelf kan deelnemen in het beheer van het leven in de schepping.

In de openbaringsmystiek wordt de mens als een werker gezien, die als een bewustmakend beginsel in het leven de taak heeft de voortgangscontrole binnen de schepping te helpen bewaken. Hij is de uitvoerder van de goddelijke wil, het instrument van de Universele Christus die al het leven de Universele Liefde mag helpen aanreiken.

Hiermee viel voor Sonia alles op zijn plaats. Haar slogan was immers reeds jaren: en tóch is het leven liefde! Deze Universele Liefde kan elk mens zelf verlevendigen (openbaren) om daarmee in al wat in het leven nog onvolmaakt is, de volmaaktheid: de Liefde, te wekken. Als je er maar zelf aan wilt werken om als een instrument van de Liefde, de Aquariusblauwdruk, het wezen van de Universele Christus, in het leven te verlevendigen!