Aquarius Academie

De Aquarius Academie is het uitvoerende orgaan van Stichting Sofia. De academie is opgericht als onderdeel van Stichting Sofia. De activiteiten zijn niet-commercieel van aard, dat wil zeggen er is geen winstoogmerk en de inkomsten komen ten goede aan de stichting.

De Aquarius Academie is opgericht vanuit de behoefte om gehoor te geven aan de groeiende behoefte om de kennis en de mogelijkheden die ons gegeven zijn de Aquariusmystiek te ervaren, te voelen en te delen. De activiteiten van de Aquarius Academie zijn gericht bieden (elementen) van de Aquariusmystiek zodat je deze in je eigen leven kunt toepassen. Er wordt hier gebruik gemaakt van de mooiste delen van origineel werk van Sonia Bos, maar ook van de ervaring van de zorgvuldig geselecteerde Aquarius Academie docenten en natuurlijk de deelnemers.

Kijk bij Cursussen, themaworkshops en meditaties voor ons huidige aanbod.

Lees hier meer over onze docenten.