Aan de Aquarius Academie zijn docenten verbonden. Tevens nodigen we regelmatig gastsprekers uit. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers en adviseurs betrokken bij de Academie.

Hieronder stellen we enkele Aquarius Academie docenten en gastsprekers aan je voor.

Frieda Sophia Bos

Frieda Bos (1971) raakte als jong volwassene zeer geïnteresseerd in de Aquariusmystiek en kreeg dit met de paplepel ingegoten door vanaf haar 15e levensjaar de workshops van haar moeder Sonia te volgen. Na haar studie werkte Frieda 15 jaar lang in verschillende landen in Afrika als trainer, sociaal werker en projectmanager. Na haar terugkeer in Nederland raakte ze nauw betrokken bij de activiteiten van Stichting Sofia en is ze nu tevens voorzitter. Ze is eindverantwoordelijke voor het dagelijks reilen en zeilen van Stichting Sofia. Ze heeft diepgaande kennis van het oeuvre van Sonia Bos en draagt de eindverantwoordelijkheid over de ontwikkeling en de organisatie van de activiteiten van de Stichting Sofia/Aquarius Academie, verzorgt het trainingsmateriaal en begeleidt (delen van) een aantal cursussen. Frieda zet zich full-time onbezoldigd in voor het onder de aandacht brengen van het gedachtegoed van de Stichting en de ontwikkeling van de workshops en cursussen van de Stichting.

"Wat mij het meeste raakt in de Aquariusmystiek en de Sofia Healing is dat je als mens je eigenwaarde en kracht mag (her)ontdekken. Het geeft inzicht in je emoties en jen de koers van je leven. Maar het biedt ook concrete instrumenten om je te helpen je dertienvoudige bewustzijn te openen, je (zelf)genezende vermogens te ontplooien en te leven volgens de bedoeling van jouw unieke levensblauwdruk."

Frieda geeft o.a. de cursus 'Kom in je Kracht! Dit is een drieluik van zelfstandige cursusdagen waarin je leert via de instrumenten van de Sofia Healing en met toelichting vanuit de Aquariusmystiek (nog meer) in je kracht te komen. Voor de cursussen die momenteel gepland staan, raadpleeg onze Agenda.

Carla Groen

Carla Groen (1969) volgde in haar studententijd workshops bij Sonia Bos. Dit voelde voor haar als thuiskomen. De leringen van de Aquariusmystiek zijn altijd de basis en het referentiekader gebleven bij haar verdere spirituele ontwikkeling. Als ervaren yogadocent met een eigen yogaschool is ze nu bezig om in samenwerking met Stichting Sofia, de yoga een upgrade te geven: Aquariusyoga. Bij Aquariusyoga worden de Universele symbolen van de Aquariusmystiek geïntegreerd met nieuwe yogaoefeningen, ademhalingsoefeningen en visualisaties. Aquariusyoga is een middel op de weg om van Aardemens Kosmische mens te worden en helpt de mens om ‘thuis te komen’. De website van Carla's yogaschool: www.carlagroen.nl. Carla organiseert samen met de Aquarius Academie in september 2017 de Aquariusyoga en lichtwezenheling-intensive: http://www.aquariusacademie.nl/agenda/aquarius-yoga-intensive-in-duitsland-4-dagen

Nanco Immanuël

Nanco Immanuël (1984), is een multidimensionaal mens, activator, visionair en oprichter van de Galactic Heart Centre (www.galactic-heart-centre.com). Sinds 2007 geeft hij ascensie-activatiedagen, empowerment- en bewustzijnstrainingen en lezingen. Tevens kijkt hij mee met verschillende nieuwetijds-initiatieven om gezamenlijk potenties te realiseren en om een basis-netwerk van pioniers te manifesteren in de Benelux. Nanco herinnert de paradoxale, multidimensionale werkelijkheden en zijn activaties stimuleren de herinneringen van wie wij werkelijk zijn, als mens en multidimensionale, galactische, goddelijke wezens. Nanco reist regelmatig door de Benelux om met groepen mensen samen nieuwe bewustzijnsvelden in werking te zetten en mogelijkheden te scheppen waarin dromen gerealiseerd worden.