Organisatie

Doelstelling van Stichting Sofia

Stichting Sofia is op 22 november 2001 opgericht op initiatief van Sonia Bos. Doelstelling is het toegankelijk maken, bevorderen en verbreiden van de Aquariusmystiek. Dit opdat de grote waarde die deze mystiek voor de mensheid heeft, herkend kan worden en in allerlei deelgebieden van het leven kan worden geïntegreerd en toegepast. Omdat de ontvangen Aquariusmystiek het leven op bijna elk gebied vernieuwing aanreikt, wil de stichting deze op professionele wijze helpen uitgeven en verbreiden. Dit tracht ze te doen in zowel binnen- als buitenland. 

De inkomsten uit activiteiten en publicaties komen ten goede aan de stichting, die op deze wijze het uitdragen van gedachtegoed van de Aquariusmystiek en alle aanvullingen en verdiepingen hierop, zal ondersteunen.

Activiteiten

  • Het verzorgen van workshops, cursussen, meditaties en lezingen voor verschillende doelgroepen (Aquarius Academie).

  • Het verzorgen van online workshops, cursussen en meditaties (Aquarius Academie).

  • Publicatie van de door Sonia Bos geschreven werken (Uitgeverij De Gouden Kroon en verkoop via Uitgeverij Elikser). 

  • Het uitgeven van een digitale nieuwsbrief

De Aquarius Academie

Alle activiteiten worden verzorgd door de Aquarius Academie. Deze bestaat uit gastdocenten en gastsprekers. Hier lees je uitgebreider over de Aquarius Academie. De activiteiten zijn te vinden in de Agenda.

Uitgeverij de Gouden Kroon

De stichting beschikt over een eigen niet-commerciële uitgeverij (Uitgeverij De Gouden Kroon). Via deze uitgeverij kan de Aquariusmystiek onafhankelijk en onbelemmerd door commerciële factoren worden uitgegeven. Een deel van het oeuvre van Sonia Bos is in de webshop van deze website opgenomen. Een ander deel wordt tijdens de worshops/cursussen en opleidingen ter beschikking gesteld.

Het bestuur van Stichting Sofia

Het bestuur bestaat uit:

  • Frieda Sophia Bos, voorzitter
  • Jan Willemsen, penningmeester
  • Jerry Vredenborg, bestuurslid

Beloningsbeleid: In principe ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun diensten. Zij ontvangen slechts (incidenteel) een vergoeding voor reiskosten die gemaakt worden in het belang van de stichting.

U kunt in contact treden met het secretariaat van de Aquarius Academie/Stichting Sofia via contact.