De Aquariusmens en zijn nieuwe vermogens

Ons goddelijk bewustzijn opent zich

In alles wat leeft, rust een godsvonk: het leven zelf. Zonder deze vonk zou het leven niet kunnen bestaan. Niet elk levend wezen kan deze levensvonk echter op dezelfde wijze tot expressie brengen. Tot welke hoogte en in welke mate hij de levensvonk manifest kan maken, hangt van het bewustzijn van de levensvorm af. In deze rangorde van leven heeft alleen de mens de mogelijkheid om zijn goddelijke kern volledig tot expressie te brengen. Althans, dat is in 1989 door een grote bewustzijnsmutatie in hem tot ontwikkeling gekomen.

Door deze toch wel recente bewustzijnsmutatie is in het menselijk bewustzijn de toegang tot het goddelijk bewustzijn geopend. Zo ontstond de kosmische mens (Aquariusmens) met een dertienvoudig bewustzijn en dertien chakra’s. Door dit dertienvoudig bewustzijn en via zijn dertien chakra’s, kan hij met zijn godsvonk communiceren. In deze innerlijke mystieke verbinding ontmoet hij de Universele Christus (Vader en Zoon). Dit betekent dat de mens van binnenuit op universele wijze geïnspireerd kan worden en dat hij toegang heeft tot de Akasha van de Bron van Leven in hem, vroeger ook wel de Akasha-kroniek genoemd. 

De mens als scheppend instrument

De kosmische mens kan nu, via zijn dertien chakra's, de poort naar de Bron doorgaan om daar in zichzelf leiding en de scheppingskracht op te halen. Deze scheppingskracht kan hij voor zichzelf benutten of uitstralen naar het leven. De mens is zo een scheppend instrument, die via zijn dertien chakra’s de scheppingskracht in het leven aan het werk kan zetten. Wil je meer weten over het ophalen van de scheppingskracht, lees dan over de Sofia Healing.

Een mens heeft een veelvoud van vermogens: hij kan Transformeren, Transmuteren en door een totale overgave kan hij zelfs leren Creëren. De kosmische mens is volledig toegerust voor de vele universele taken die uit zijn scheppende vermogens voortvloeien. We kunnen deze scheppende vermogens gebruiken om onszelf, onze medemens en de maatschappij te genezen. Daar zijn deze vermogens in eerste instantie ook voor bedoeld. Maar het leven roept verder dan onze individuele levens. Het leven vraagt de mens ook alle andere levensvormen te helpen op hun bewustwordingsreis. Daarvoor is de mens destijds in de schepping geïncarneerd. Daartoe wordt hij nu geroepen opdat hij zijn kosmische opdracht zal verstaan om van binnenuit geleid, als een universeel genezer het leven op de kosmische bestemming aan te laten komen.

Eenvoud, de basis van de Aquariusmystiek

Een vermogen dat zo krachtig en diepgaand is, moet toch eigenlijk wel heel moeilijk en onbereikbaar zijn. Niets is minder waar: het mooie van de Aquariusmystiek is dat het naast diepgaand en ongelooflijk krachtig, tegelijk ook zo enorm eenvoudig is. Zelfs al zou je niet alles begrijpen, kun je er toch mee aan de slag gaan. Je kunt bijvoorbeeld mediteren met de Universele Symbolen en de scheppingskracht voor jezelf gaan gebruiken. Je zult zo je innerlijke kracht vergroten en heling in jouw wezen zelf kunnen ervaren.

Zelf ervaren

Wil je ervaren wat de scheppingskracht voor je doet en wil je dit verlevendigen in jezelf? Ga dan aan de slag met Transformatie. Of meer weten over het Aquariustijdperk en de Aquariusmystiek? Veel van de thema's worden apart belicht in de (online) themaworkshops en cursussen van onze Aquarius Academie.Zie de Agenda voor onze workshops. Lees meer over de Aquariusmens in het oevre van Sonia Bos (zie webwinkel).