Het Aquariustijdperk: een uniek tijdperk

Het Aquariustijdperk is begonnen

We hebben het Vissentijdperk achter ons gelaten en zijn omstreeks het jaar 2000 het Aquariustijdperk binnengetreden. Een uniek tijdperk met zeer grote uitdagingen!

Voor dit unieke tijdperk is informatie, nieuwe mystiek, vrijgegeven om ons te begeleiden op onze pad met deze uitdagingen. Deze informatie steunt ons met inzichten over de invloed van het Aquariustijdperk op onze bewustwordingsreis en ons dagelijkse leven. Het moedigt ons aan in moeilijke tijden. Het motiveert ons vooral om onze unieke taak als goddelijk wezen te erkennen en uit te voeren. En het biedt vooral concrete instrumenten om zelf mee aan de slag te kunnen gaan.

Deze nieuwe mystiek, wordt de Aquariusmystiek genoemd.

Vanaf het begin

Vanaf de Creatie werd het leven gereguleerd door de wetten van oorzaak en gevolg: de wetten van karma. Deze waren onlosmakelijk verbonden met het leven vanuit het lagere zijn. De wetten van karma hielpen ons bewust te worden van de dualiteit: goed en kwaad, liefde en liefdeloosheid. Zo liepen we onze bewustwordingsweg: groeien door pijn, het krijgen van onderscheid.

Als onderdeel van het goddelijke 'stappenplan' begon in 1989, tegen het einde van het Vissentijdperk, de Spirituele Evolutie. Het hartcentrum van de schepping (het hogere zijn) werd geopend. Daarmee werden de wetten van Liefde en Eenheid van het Aquariustijdperk geactiveerd. Hierdoor kreeg het leven een nieuw fundament. De Aquariusblauwdruk werd tot 2011 opgebouwd en tegelijkertijd bekrachtigd. Vanaf 2012 is het Aquariustijdperk echt begonnen!

Van Vis naar Aquarius: van involutie naar evolutie

Vanaf de Creatie was de drijfkracht van de evolutie gericht op de ontwikkeling van het eerste chakra van de mens (vanaf de periode Noach). Vervolgens op het tweede chakra (vanaf de periode Moses) en ten slotte op het derde chakra (vanaf de periode Jezus van Nazareth). Dit betrof een neerwaartse kracht die de materie steeds verder vormgaf: we werden de mens zoals we die nu kennen. Deze kracht was noodzakelijk voor de totale vorming van de materie. Bij de mens werden o.a. zijn brein en zijn daad-en vormkracht gestimuleerd. Ook werden we steeds meer een individu. Deze fase wordt in de Aquariusmystiek ook wel de involutie genoemd.

Nu het Aquariustijdperk is begonnen, wordt de drijfkracht van de evolutie op het hart van de mens gericht. Ons bewustzijn en de daarbijbehorende kracht van onze geest worden zo gestimuleerd. De involutie is daardoor volledig beëindigd en we zijn nu aan de evolutie van onze geest en ons bewustzijn begonnen en mogen deze in de materie laten integreren. We mogen de materie doorleven. Daarnaast mogen we de volmaaktheid vanuit de geest ontdekken en deze twee polen van ons leven in evenwicht brengen. Dit tijdperk zal een gigantische impact hebben op ons dagelijkse leven, onze bewustwording en gezondheid. De Aquariusmystiek belicht hoe dit werkt.

Lees meer over hoe de Aquariusmystiek is ontstaan, de nieuwe vermogens van de Aquariusmens en de specifieke thema's die in de Aquariusmystiek aan bod komen.