Sonia Bos: de onthulling van de Aquariusmystiek

De onthulling van de Aquariusmystiek door Sonia Bos

Sonia Bos heeft als mystica honderden verschillende geïnspireerde lezingen en workshops gegeven over het nieuwe pad van bewustwording van de mens in het Aquariustijdperk. In dit unieke tijdperk waarin we momenteel leven, zal ons leven totaal zal gaan veranderen!

Deze authentieke informatie ontving Sonia Bos vanuit de Akasha, de Bron van Leven en wordt ook wel de Aquariusmystiek genoemd. De Aquariusmystiek is ontvangen vanuit de Sofia, de goddelijke wijsheid die de waarheid van het leven bevat. Deze waarheid kan elk mens in zichzelf vinden en naarmate ons bewustzijn groeit ook daadwerkelijk doorvoelen en doorleven. Hier gaat het om in het Aquariustijdperk.

Sonia Bos bracht inzicht in de grote veranderingen die met de intrede van het Aquariustijdperk gepaard zullen gaan voor de mens en al het leven. Ook werd in de meditaties tijdens deze lezingen geholpen met de opbouw van de basis voor de nieuwe tijd: de Aquariusblauwdruk. Zo werd, vanuit al deze ontvangen inspiratie uitgelegd hoe we in dit nieuwe tijdperk hoe we vanuit onze goddelijkheid mogen gaan leven en meester over ons eigen lot mogen worden!

De Aquariusmystiek in het kort

 • Liefde en Eenheid zijn de fundamenten van het Aquariustijdperk, in tegenstelling tot de wetten van oorzaak en gevolg (karma) van het Vissentijdperk.
 • De mens bestaat uit een persoonlijkheid (lagere zelf), ziel (hogere zelf) en geest (hoogste zelf). Als de mens meesterschap verwerft over zijn persoonlijkheid wordt hij niet meer overheerst door zijn emoties, oordelen en overtuigingen, waardoor hij meer vanuit zijn hart, zijn ziel en de universele liefde zal gaan leven. 
 • De mens gaat zich bewust worden van zijn goddelijkheid, de Bron in hemzelf. We gaan onze goddelijke menszijn volledig openen.
 • We leefden tot nu toe vanuit een zevenvoudig bewustzijn met zeven chakra’s (de aardemens) en gaat nu leven vanuit een dertienvoudig bewustzijn met dertien chakra’s (de kosmische mens).
 • Het bewustwordingsproces van de mens werd in de afgelopen tijdperken gestuurd door karma, de wetten van oorzaak en gevolg; de mens leerde door lijden. Dit leerprincipe zal, na een overgangsperiode van intensieve uitwerking van karma (ook wel de Aquariuszuivering genoemd), verdwijnen. Lijden hoeft niet meer.
 • Door deze uitwerking van karma en door veranderingen in hemzelf wordt de mens geconfronteerd met nieuwe ziektes en een toename van bestaande ziektes. Zij bieden de mens ook een versnelde bewustwordingsreis aan, waardoor hij zijn lagere zelf kan overstijgen. Ook zullen we onze scheppende vermogens leren gebruiken die nu beschikbaar zijn gekomen ten tijde van het Aquariustijdperk. Hiermee zullen we de oorzaken van ziekte, eventuele levensproblematiek van onszelf en dat van anderen kunnen transformeren
 • Om ons als kosmisch mens onze nieuwe scheppende vermogens te kunnen laten hanteren, wordt er in de Aquariusmystiek uitleg gegeven hoe we kunnen Transformeren, Transmuteren en Creëren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vanuit de Akasha doorgegeven Universele Symbolen. Hiermee kunnen we onze klachten en kwalen op fysiek en geestelijk niveau helpen helen, via het zelfgenezende vermogen van de mens. Sonia Bos heeft toegelicht hoe je dit zelf maar ook als therapeut kunt toepassen (Sofia Healing). Deze nieuwe manier van genezen is een uniek vermogen van ons als ‘nieuw’ Aquariusmens.
 • De mens wordt ook wel het evoluerend beginsel van de schepping genoemd: de mens in het Aquariustijdperk is een goddelijk, scheppend instrument die met zijn nieuwe vermogens in staat zal zijn om niet alleen zijn eigen leven, maar al het leven tot zijn bestemming te brengen. Alles in de evolutie is gekoppeld aan het bewustzijn van de mens.

Al het bovenstaande wordt belicht en kan je zelf mee aan de slag in de themaworkshops, cursussen van de Aquarius Academie, op een concrete en praktische wijze. Ook wordt het bovengenoemde uitgebreid toegelicht in de boeken van Sonia Bos, te verkrijgen in de webwinkel. Als je meer wilt weten hoe verschillende (levens)thema's terug zijn te vinden in de boeken klik dan hier.

De Aquariusmystiek

 • Is universeel, dat wil zeggen: niet voorbehouden aan enige religie.
 • Is gebaseerd op de universele waarheid van het leven, die elk mens vanuit zijn innerlijke kanaal kan putten.
 • Stimuleert zelfwerkzaamheid: je levensprocessen zelf ter hand te nemen.
 • Gaat uit van de gelijkwaardigheid van elk mens.
 • Brengt het bewustzijn in de mens tot leven.
 • Brengt genezing in alles wat ermee in aanraking komt.
 • Evolueert het leven in de meest uitgebreide zin van het woord.

De Aquariusmystiek is bedoeld voor jou

 • Als je inzichten zoekt in je levens- en bewustwordingsprocessen.
 • Als je je inwijdingsweg wilt kunnen herkennen en begrijpen.
 • Om je te helpen bij de voortgang van je bewustwordings- en inwijdingsweg.
 • Als je heling en genezing zoekt in de breedste zin van het woord.
 • Als je als bewust geworden mens voor je medemens en het leven wilt werken.
 • Als je je hogere taken herkennen en begrijpen wil.
 • Om je inzicht te geven bij het verwerven van de hogere fasen van meesterschap.

De Aquariusmystiek is geschikt

 • Om in te stappen op elk niveau.
 • Om volledig zelfstandig mee te werken.
 • Om in eigen tempo te verwerken.
 • Om vanuit verschillende thema's of interesses antwoorden te vinden.