KORTING! De puberteit, Een bijna onmogelijke opdracht Van 8,95 voor 4,95


KORTING! De puberteit, Een bijna onmogelijke opdracht Van 8,95 voor 4,95

×

Tijdelijke KORTING! Van 8,95 voor 4,95.

De puberteit, Een bijna onmogelijke opdracht

De puberteit is een zwaar proces voor een mens. Hij sluit daarin zijn kinder­tijd af en gaat een nieuwe fase in waarin veel meer verant­woorde­lijkheid van hem gevraagd wordt. Hij komt in de fase waarin hij zowel lichame­lijk als geestelijk volwassen moet worden. Dit gegeven is bekend, maar het bijzon­dere van dit boek is dat tevens de diepere spiritue­le betekenis van de puberteit belicht wordt. Spiritueel gezien initieert de puberteit ­het proces waarin de mens zijn volledige spirituele wezen moet accepteren. Hij wordt zich eerst bewust van zijn identiteit als indivi­du en zal zijn levensopdracht gaan vormge­ven. Deze is echter een afspie­geling van zijn kosmi­sche op­dracht, die ver­bonden is met zijn hogere (goddelijke) identiteit. Om dit alles te integreren is zeker geen gemakke­lijke opga­ve.

Een niet geringe bijkomstigheid is dat de mens nu ook karmisch gezien tot volwassenheid wordt geroepen. Het karma wordt van­af de puberteit teruggespiegeld en daardoor laten zijn opge­lopen (oer)trauma's zich weer voelen. Het is dan ook te begrijpen dat het aan­vaarden van alles wat hier genoemd is met nogal wat verzet van de puber gepaard kan gaan. Dit boek geeft je meer inzicht in de puberteit en reikt je, om deze te kunnen verzachten, een eenvoudige techniek aan die je in staat stelt het karma van de puber te transformeren. Tevens wordt je geleerd hoe je hem met aur­ahe­ling kunt onder­steunen.

Sonia. ISBN: 978-90-75343-04-5, 62 pag.

Bestellingen boven 55 euro verzenden we kosteloos.

€ 4,95